Kolokvium a výstava u příležitosti 210. výročí narození významného paleontologa pořádaná společností Palaia

Úvod

V roce 2009 jsme si připoměli 210. výročí narození Joachima Barranda, francouzského paleontologa, který se zasadil o poznání paleontologického bohatství českého staršího palaozoika a zároveň se zapsal do českého kulturního dědictví v době vrcholícího národního obrození. Při této příležitosti se společnost pro paleontologii Palaia společně s Francouzským institutem v Praze rozhodly uspořádat pro širokou laickou i odbornou veřejnost výstavu, která by připomenula život a dílo této významného osobnosti.

Celá akce nesla záštitu primátora hlavního města Prahy.