Kolokvium a výstava u příležitosti 210. výročí narození významného paleontologa pořádaná společností Palaia

Přednášející

Doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. (PřF UK Praha)
RNDr. Jiří Kříž, CSc. (ČGS Praha)
RNDr. Radvan Horný, CSc. (NM Praha)
RNDr. Vojtěch Turek, CSc. (NM Praha)
RNDr. Rudolf Prokop, CSc. (NM Praha)

Doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (PřF UK)
RNDr. Petr Budil, PhD. (ČGS)
Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (PřF UK)