Kolokvium a výstava u příležitosti 210. výročí narození významného paleontologa pořádaná společností Palaia

Francouzský institut

Kolokvium i výstava se bude konat ve Francouzském institutu , Štěpánská 35,  Praha 1, který  je mnohým Pražanům znám pravidelnými akcemi obohacujícími naše kulturní dění. Podrobnější informace  naleznete na  webových stránkách   institutu.

Francouzský institut poskytl k dispozici přednáškový sál,  prostory pro konání výstavy a logistickou podporu. Realizace celé akce by bez této pomoci byla naším občanským sdružením s limitovaným objemem financí jen těžko myslitelná.