Kolokvium a výstava u příležitosti 210. výročí narození významného paleontologa pořádaná společností Palaia

Program kolokvia

15.září 2009 , v den otevření výstavy, se konalo kolokvium s následujícím programem:

10.00 – 10. 30

Zahájení, úvodní proslovy  atašé pro vědeckou spolupráci Velvyslanectví Francouzské republiky, Jeho excellence Xaviera Morrise, ředitele Francouzského Institutu v Praze a ředitele Palai

10.30 – 11.30

Přednášky:

Doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. (PřF UK Praha): Život J. Barranda
RNDr. Jiří Kříž, CSc. (ČGS Praha): Film o J. Barrandovi
RNDr. Jiří Kříž, CSc. (ČGS Praha): Poslední část Barrandova díla

12.00 – 13.00

Přestávka na oběd

13.00 – 15.00

Přednášky:

RNDr. Radvan Horný, CSc. (NM Praha): Ottomar Novák, jediný žák J. Barranda
RNDr. Vojtěch Turek, CSc. (NM Praha): J. Barrande a jeho výzkum hlavonožců
RNDr. Rudolf Prokop, CSc. (NM Praha): Barrandovy kolonie aneb jak může omyl přispět k vědeckému poznání

15.00 – 15.15

Přestávka na kávu

15.15. – 16.55

Přednášky:
Doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (PřF UK): J. Barrande a problematika jím zkoumaných nejstarších vrstev
RNDr. Petr Budil, PhD. (ČGS): J. Barrande a trilobiti
Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (PřF UK): J. Barrande a rokycanské kuličky

17.00

Vernisáže výstav:
Společnost Palaia: Joachim Barrande (1799 – 1883)
Radko Šarič: Trilobiti (kresba a grafika)
Společnost Geosvět, Palaia (Filip Hanák) : Zkameněliny (fotografie)
_____________________________________________________
18.00

Neformální setkání v přírodovědném klubu “Café Barrande”
Ježkova 8, Praha 3 – Žižkov